Etyka nie tylko dla Smyka

etyka_dla_smyka

24 września 2015 r. podsumowano na uroczystej konferencji realizację pilotażowego projektu Etyka nie tylko dla smyka realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Konferencja, którą zorganizowały i poprowadziły Wiesława Kuban i Marzenna Wierzbicka, konsultantki KPCEN w Toruniu, regionalne koordynatorki projektu, odbyła się w murach Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu.
W konferencji podsumowującej uczestniczyli dyrektorzy, szkolni liderzy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, terapeuci oraz przedstawiciele rad rodziców 18 z 19 szkół realizujących pilotaż. Naszą szkołę reprezentowały dyr Elżbieta Małek, Mariola Małagocka i liderka Marlena Miastkowska-Makowska.  Honorowym gościem konferencji była Jolanta Metkowska, p.o. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. W swoim wystąpieniu pani Kurator podkreśliła wagę realizowanych w pilotażu celów dla wychowania młodego pokolenia. Koordynatorka regionalna Marzenna Wierzbicka omówiła realizacje działań podejmowanych przez liderki szkolne i nauczycieli w szkołach oraz koordynatorki regionalne w KPCEN w Toruniu. Jednym z punktów konferencji była debata dotycząca sukcesów, a także porażek w trakcie realizacji pilotażu. Wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzili zasadność i celowość podejmowanych działań.
Pilotaż programu dobiegł końca, ale nasza przygoda z etyką i smykiem nie.

Źródło: http://www.kpcen-torun.edu.pl

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Współczesny świat i otaczająca rzeczywistość z jednej strony jest niezwykle ciekawy i interesujący, z drugiej jednak trudny, budzący niepokój, a czasem nawet rozczarowanie. Nie ulega wątpliwości, że wychowanie musi opierać się na wiedzy o wartościach.
William Jemes powiedział, że: „Aby zmienić czyjeś życie zacznij natychmiast. Zrób to spektakularnie”, dlatego czując ciężar odpowiedzialności za wprowadzenie młodego człowieka w uniwersalny, zgodny z tradycją, kulturą i aprobowany przez społeczeństwo system wartości, z zadowoleniem przyjęłyśmy zaproszenie do udziału w pilotażu programu „Etyka nie tylko dla Smyka”.
Na wstępie naszej przygody ze „Smykiem” wnikliwie zapoznałyśmy się z otrzymanymi materiałami i już w tym momencie uznałyśmy słuszność podjętej decyzji. Przewodnik dla nauczyciela – realizatora jest opracowany rzeczowo, konkretnie, a zagadnienia z zakresu etyki zaprojektowane są w sposób czytelny. Interesujące scenariusze w przyjazny sposób przybliżają dzieciom zagadnienia etyczno-moralne, nie ujmując przy tym realizacji treści programowych.
„Dzisiaj były super zajęcia”. „Lubię odgrywać scenki”. „Czy dziś będziemy rozmawiać o wartościach?”, – przytoczone wypowiedzi dzieci jednoznacznie odzwierciedlają stopień ich zainteresowania i zaangażowania w projekt. Uczniowie aktywnie i bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, a podczas pracy wykazują się dużą pomysłowością – klasa Ia nawet opracowała „instrukcję obsługi swoich miejsc”. Zaproponowane ćwiczenia i zadania wywołują wśród dzieci entuzjazm, radość, zadowolenie, a czasami poruszenie i refleksję.
Mimo krótkiego okresu realizacji z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że program „Etyka nie tylko dla Smyka” przynosi wymierne efekty. Zajęcia mają charakter interaktywny – dzieci uczą się poprzez działanie i przez to  chętnie organizują się w grupy i czynią to coraz sprawniej. Specyfika pracy spowodowała, że osoby, które charakteryzowała nieśmiałość, niekiedy wręcz wycofanie, uaktywniły się.  Z zadowoleniem obserwujemy, że w słowniku naszych uczniów pojawiają się nazwy uczuć, a na stałe zagościły określenia promowanych wartości: współpraca, odpowiedzialność, uczciwość, sprawiedliwość, prawdomówność, pracowitość oraz rzetelność. Nauczyciele z satysfakcją wysłuchują trafnych wniosków i refleksji uczniów, a spotkania i rozmowy z rodzicami o słuszności realizacji programu napawają jeszcze większym optymizmem.
Chcemy, by młodzi ludzie byli kreatywni, sprawni, skuteczni i żeby ponosili jak najmniej porażek, dlatego już dziś wiemy, że nawet po zakończeniu pilotażu, Szkoła Podstawowa w Płużnicy nadal będzie korzystała  z programu „Etyka nie tylko dla Smyka”.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

6 grudnia wszystkim kojarzy się z odwiedzinami Świętego. Tego dnia lubimy dawać i otrzymywać prezenty. Rodzice uczniów klasy III b przygotowali dla swoich pociech niespodziankę i wszystkim podarowali mikołajkowe upominki. Radość była wielka i stanowiła okazję do nauki przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych. Tego dnia uczniowie przynieśli swoje ulubione prezenty, opowiadali o nich i wspólnie bawili się nimi. Podejmowane działania zmierzały do ustalenia wniosku, że aby sprawić komuś prezent, potrzebne są nie tylko pieniądze, ale też własny czas i wysiłek.

Czy wszyscy ludzie oczekują zapłaty za prezenty, które dają? Czy ważne jest od kogo dostajemy podarunki? Jaki byłby świat, w którym nikt nie dawałby prezentów? 

Zapraszamy do refleksji, bo my już znamy odpowiedzi.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

To już tradycja, że rodzice uczniów klasy III b mają możliwość obserwowania swoich dzieci podczas pracy. Od pierwszej klasy wychowawczyni Marlena Miastkowska-Makowska zaprasza rodziców do współpracy. Ta forma integrowania rodziców ze szkołą cieszy się zainteresowaniem i jest okazją do prezentowania postępów uczniów.

Pilotaż programu „Etyka nie tylko dla Smyka” zakłada obecność rodziców w realizacji scenariuszy zajęć. Podczas zajęć otwartych 27.11.2014 w ramach edukacji polonistycznej, społecznej i etycznej uczniowie podejmowali rozważania związane z wyborem decyzji, często bardzo trudnych. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom na co mają wpływ, na czym im zależy, do czego mogą dążyć, nie krzywdząc innych. Rozmawiano na temat obowiązków i zobowiązań wynikających z przyjaźni. Podczas zajęć uczniowie poznali znaczenie pojęcia „manipulacja”. Uczyli się, że nie można poddawać się i robić czegoś wbrew sobie. Trzeba jednak pamiętać o lojalności, ale nie takiej „nieuczciwej”, która wymierzona jest w nas przyjaciół, bo ktoś, kto wymaga bezwarunkowej lojalności, traktuje swojego przyjaciela jak rzecz.

Poprzez odgrywanie scenek darmowych uczniowie przedstawiali uczciwe zachowania w konkretnych sytuacjach i formułowali propozycje sprawiedliwego postępowania. Wnioski dzieci wiele razy zaskakiwały nawet dorosłych.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

W sierpniu bieżącego roku Szkoła Podstawowa w Płużnicy została zaproszona przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli z Torunia do udziału w ogólnopolskim pilotażu programu edukacyjnego „Etyka nie tylko dla Smyka”. Program powstał przy współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Główne cele projektu to:

  • zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.
  • wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej
  • upowszechnianie materiałów dydaktycznych i informacyjnych wspomagających nauczycieli w realizacji zagadnień dotyczących przeciwdziałania korupcji. Należy podkreślić, że projekt nie jest konkurencją dla przedmiotu religia.

16.10.2014r. w Toruniu odbyła się konferencja inauguracyjna z udziałem organizatorów (CBA – funkcjonariusz Robert Lizak, KPCEN – wicedyrektor Grażyna Szczepańska, koordynatorzy regionalni Wiesława Kuban, Marzenna Wierzbicka, liderzy, nauczyciele, rodzice). 25.10.2014r. w siedzibie toruńskiego KPCEN koordynatorzy regionalni przeprowadzili całodniowe szkolenie z liderami szkolnymi, którzy są odpowiedzialni za realizację pilotażu w swoich placówkach. W Szkole Podstawowej w Płużnicy 04.11.2014r. liderka Marlena Miastkowska-Makowska zorganizowała spotkanie realizatorów nauczycieli klas I-III, pedagoga oraz dyrekcji szkoły, podczas którego zapoznała uczestników z założeniami programu, materiałami i organizacją na terenie szkoły.

Adresatem programu są uczniowie klas I-III. W związku z tym, że jest to pilotaż, nauczyciele są zobligowani do rzetelnej i refleksyjnej realizacji – przeprowadzenia jak największej ilości zajęć zgodnie z opracowanymi materiałami i dokumentowania pilotażu. Scenariusze są tak opracowane, aby zajęcia były prowadzone modelem interakcyjnym, który charakteryzuje elastyczny i kreatywny nauczyciel oraz aktywnie działający  uczeń.

Bardzo ważnym elementem pilotażu jest włączanie rodziców do współpracy. Podczas zebrań klasowych, które odbyły się 17.11.2014r w Szkole Podstawowej Płużnicy, nauczyciele klas I-III  zapoznali rodziców z założeniami programu jednocześnie zapraszając do współpracy.