Ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego dziecka jest: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-214 Płużnica 43, e-mailowo: zespolszkol@pluznica.pl, telefonicznie 56 688 71 31. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych: Wiesław Wernerowicz, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod2@pluznica.pl

Klauzula informacyjna ogólna
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób zapraszanych na uroczystości
Klauzula informacyjna – Monitoring szkolny ogólna
Klauzula informacyjna – Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej
Klauzula informacyjna – Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Klauzula informacyjna – Realizacja prawa do przedszkola i obowiązku szkolnego
Klauzula informacyjna – umowy cywilne pozostałe
Zgoda na korespondencję drogą elektroniczną