Dodatkowe dni wolne

31 października 2016r.
2 maja 2017r.
14 czerwca 2017r.
16 czerwca 2017r.

Dokumenty

Dokumenty dostępne są do wglądu w bibliotece szkolnej.

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płużnicy informuje, że dzień 31 października 2016r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Obiady

Zakład Usług Gastronomicznych Adam Arbart informuje, że sprzedaż obiadów na miesiąc listopad 2016 odbywać się będzie 28.10.2016 (piątek) w godz. 10:00-12:00.

Już niedługo Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W związku z tym biblioteka szkolna zaprasza wszystkie dzieci do zabawy – wychowawcy wraz ze swymi uczniami będą do tego czasu czytać ulubione bajki i baśnie oraz na ich podstawie przygotowywać stroje, kukiełki…
Efekty pracy będzie można podziwiać już w piątek – 4 listopada.

Informacje

Informujemy, że 11 października 2016r. odbędzie się w szkole fluoryzacja. Prosimy, aby dzieci zabrały ze sobą szczoteczki do zębów i kubeczki.

Przypominamy, że opłaty za ubezpieczenie w wysokości 38zł należy uiścić do dnia 15 października. Wpłat należy dokonywać na konto Komitetu Rady Rodziców nr 78 9486 0005 0015 2392 2004 0001 z dopiskiem imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płużnicy informuje, że dzień 14 października 2016r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Ankiety dla uczniów i rodziców

Bibliotekarka Hanna Rygielska informuje, że w najbliższym czasie zostanie skierowana ankieta do uczniów i rodziców dotycząca najciekawszych i najbardziej poczytnych tytułów książek dla dzieci i młodzieży, które powinny zostać zakupione do naszej biblioteki. Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie ankiet wspólnie z dziećmi.
Uwaga! Proszę nie wpisywać tytułów lektur szkolnych!
Ankiety otrzymają uczniowie w szkole w dniu 4 października 2016r. Zwrot do dnia 10 października 2016r.

Dlaczego warto otworzyć SKO?

SKO Konto dla Ucznia umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 6-13 lat uczestniczące w programie SKO:

  • 0 zł za prowadzenie konta
  • Oprocentowanie zmienne 2,5% w skali roku do kwoty 2500 zł i 0,50% od nadwyżki ponad 2500 zł
  • Tygodniowa kapitalizacja odsetek
  • Dostęp do serwisu internetowego SKO (atrakcyjnego pod względem graficznym i dźwiękowym oraz dostosowanego do wieku i gustu dziecka) ? dla dzieci, członków SKO
  • Możliwość zdobywania wirtualnych odznak
  • Możliwość zakładania wirtualnych skarbonek
  • Narzędzia umożliwiające planowanie oszczędzania

Dostęp do konta jest możliwy również za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO (www.ipko.pl) dla uprawnionych Opiekunów SKO oraz przedstawicieli ustawowych (rodziców) albo opiekunów prawnych posiadających w PKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej (po złożeniu odpowiedniej dyspozycji).

Forma rozliczeń: bezgotówkowo z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO  lub w Oddziale Banku.

Więcej informacji na stronie: http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/oferta/sko-konto-dla-ucznia/

Opiekunami SKO w Szkole Podstawowej w Płużnicy są p. Magdalena Dudzik-Gilewska oraz p. Agnieszka Piotrowska.

Zachęcamy Rodziców do założenia dziecku konta SKO w PKO Banku Polskim. Wystarczy pobrać, wypełnić i złożyć druk oświadczenia u opiekuna SKO.

Obiady

Zakład Usług Gastronomicznych Adam Arbart informuje, że sprzedaż obiadów na miesiąc październik 2016 odbywać się będzie 30.09.2016 (piątek) w godz. 10:00-12:00.

Rada Rodziców – Aktualności

22 września 2016r. została wybrana nowa Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Płużnicy. W skład Rady wchodzą:
Justyna Hawryło – przewodnicząca
Marzena Wiśniewska – zastępca
Paulina Dąbrowska – skarbnik
Dorota Abramowska – protokolant
Janusz Bollin – członek
Iwona Firmanty – członek
Komisja Rewizyjna – Małgorzata Sosnowska, Agnieszka Hajzerska, Paulina Figurska.

Rada Rodziców prosi o wpłatę 15zł na herbatę (na cały okres roku szkolnego) oraz na komitet rodzicielski w wysokości 30zł od rodziny. Wpłaty są przyjmowane do końca października na konto Komitetu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Płużnicy nr 78 9486 0005 0015 2392 2004 0001. Pieniądze z Komitetu Rodzicielskie przeznaczone są na zorganizowanie balu karnawałowego, Dnia Dziecka, zakup nagród książkowych i dyplomów na zakończenie roku szkolnego. Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat.

Informacja dla rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Płużnicy informuje, że ubezpieczenie dziecka wynosi 38zł. Wpłat należy dokonywać na konto Komitetu Rady Rodziców nr 78 9486 0005 0015 2392 2004 0001 do dnia 15 października.