Dokumenty

Dokumenty dostępne są do wglądu w bibliotece szkolnej.

Dlaczego warto otworzyć SKO?

SKO Konto dla Ucznia umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 6-13 lat uczestniczące w programie SKO:

  • 0 zł za prowadzenie konta
  • Oprocentowanie zmienne 2,5% w skali roku do kwoty 2500 zł i 0,50% od nadwyżki ponad 2500 zł
  • Tygodniowa kapitalizacja odsetek
  • Dostęp do serwisu internetowego SKO (atrakcyjnego pod względem graficznym i dźwiękowym oraz dostosowanego do wieku i gustu dziecka) ? dla dzieci, członków SKO
  • Możliwość zdobywania wirtualnych odznak
  • Możliwość zakładania wirtualnych skarbonek
  • Narzędzia umożliwiające planowanie oszczędzania

Dostęp do konta jest możliwy również za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO (www.ipko.pl) dla uprawnionych Opiekunów SKO oraz przedstawicieli ustawowych (rodziców) albo opiekunów prawnych posiadających w PKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej (po złożeniu odpowiedniej dyspozycji).

Forma rozliczeń: bezgotówkowo z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO  lub w Oddziale Banku.

Więcej informacji na stronie: http://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/oferta/sko-konto-dla-ucznia/

Opiekunami SKO w Szkole Podstawowej w Płużnicy są p. Magdalena Dudzik-Gilewska oraz p. Agnieszka Piotrowska.

Zachęcamy Rodziców do założenia dziecku konta SKO w PKO Banku Polskim. Wystarczy pobrać, wypełnić i złożyć druk oświadczenia u opiekuna SKO.

Obiady

Zakład Usług Gastronomicznych Adam Arbart informuje, że sprzedaż obiadów na miesiąc październik 2016 odbywać się będzie 30.09.2016 (piątek) w godz. 10:00-12:00.

Rada Rodziców – Aktualności

22 września 2016r. została wybrana nowa Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Płużnicy. W skład Rady wchodzą:
Justyna Hawryło – przewodnicząca
Marzena Wiśniewska – zastępca
Paulina Dąbrowska – skarbnik
Dorota Abramowska – protokolant
Janusz Bollin – członek
Iwona Firmanty – członek
Komisja Rewizyjna – Małgorzata Sosnowska, Agnieszka Hajzerska, Paulina Figurska.

Rada Rodziców prosi o wpłatę 15zł na herbatę (na cały okres roku szkolnego) oraz na komitet rodzicielski w wysokości 30zł od rodziny. Wpłaty są przyjmowane do końca października na konto Komitetu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Płużnicy nr 78 9486 0005 0015 2392 2004 0001. Pieniądze z Komitetu Rodzicielskie przeznaczone są na zorganizowanie balu karnawałowego, Dnia Dziecka, zakup nagród książkowych i dyplomów na zakończenie roku szkolnego. Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat.

Informacja dla rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Płużnicy informuje, że ubezpieczenie dziecka wynosi 38zł. Wpłat należy dokonywać na konto Komitetu Rady Rodziców nr 78 9486 0005 0015 2392 2004 0001 do dnia 15 października.

Wywiadówka

Zapraszamy rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych na zebranie, które odbędzie się dnia 21 września (środa) o godzinie 15:15. Natomiast rodziców uczniów klas I-VI zapraszamy 22 września (czwartek) na godzinę 16:00. Prosimy o niezawodne przybycie.

Dla zainteresowanych

Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne Wody” ogłasza nabór do początkującej grupy pływackiej (oswajanie z wodą, zabawy w wodzie, podstawowa nauka pływania). Zapisy i informacje bezpośrednio u instruktora pływania, tel. 507 416 095 – www.mukpwabrzezno.pl

Instruktor Katarzyna Sumińska zaprasza od października na zajęcia Zumby dla dzieci (grupa wiekowa 7-11 lat). Zapisy pod numerem telefonu 667 228 873.

Szkoła tańca FLEX otwiera nowy sezon taneczny 2016/2017. Od 14 września w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie odbywać się będą zajęcia w różnych grupach wiekowych (grupa początkująca 4-6 lat, grupa 7-10 lat, grupa zaawansowana). Kontakt pod numerem telefonu 500 085 520.

Informacja

Zapraszamy do zapoznania się na naszej stronie ze zmienionym planem lekcji oraz zaktualizowanymi dowozami, które obowiązują od 12 września.

Obiady

Zakład Usług Gastronomicznych Adam Arbart informuje, że sprzedaż obiadów na miesiąc wrzesień 2016 odbywać się będzie 05.09.2016 (poniedziałek) w godz. 12:00-14:00. Cena obiadu dla dziecka 3,50zł., dla dorosłego 3,70zł.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Informujemy iż, rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

8:15 – przyjazd uczniów do szkoły, wyjście do kościoła
8:30 – msza św., po mszy powrót do szkoły
ok. 9:30 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego oraz spotkanie z wychowawcami w klasach.

Po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbędą się odwozy.

Plan dowozów i odwozów na rok szkolny 2016/2017 znajduje się w zakładce „Autobus szkolny” po lewej stronie.