Dodatkowe dni wolne

31 października 2016r.
2 maja 2017r.
14 czerwca 2017r.
16 czerwca 2017r.

Dokumenty

Dokumenty dostępne są do wglądu w bibliotece szkolnej.

Informacja

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 podręczniki dla klas I-VII będą darmowe. Z własnych środków należy zakupić podręcznik do religii oraz książki do oddziałów przedszkolnych (w tym do zerówki).

Zapraszamy na kolonie!

Kolonie dla dzieci z gminy Płużnica odbędą się w Orłowie w dniach 24-29 lipca. Organizatorem jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Są jeszcze wolne miejsca, wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica (budynek remizy).

SUPER KLASY Szkoły Podstawowej w Płużnicy

Przez cały rok szkolny 2016/2017 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Płużnicy zbierali punkty za zachowanie, udział w konkursach, zawodach, uroczystościach szkolnych, różnych akcjach charytatywnych i społecznych. Celem konkursu było motywowanie dzieci do aktywności i zaangażowania w życie szkoły; wyrobienie postawy odpowiedzialności za poczynania własne i zespołu klasowego; podnoszenie kultury osobistej i promowanie pozytywnych zachowań; wspieranie działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Klasy, które zgromadziły najwięcej punktów: klasa Ia (w kategorii I-III) oraz klasa VIb (w kategorii IV-VI) otrzymały tytuł Super Klasy Szkoły Podstawowej w Płużnicy, Puchar Super Klasy, dyplomy uczniów i wychowawcy Super Klasy oraz nagrodę – wspólne wyjście na pizzę do Gospody Przy Piecu. Puchary oraz nagrodę główną ufundowała Rada Rodziców. Super Klasom  – Ia i VIb gratulujemy!

Nagrodzeni

Miło nam poinformować, że podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 za całoroczną pracę nagrody i wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie:

Klasa Ia: Mikołaj Kabat, Laura Małagocka-Jędrecka, Martyna Mądra, Aniela Redmerska

Klasa Ib: Mikołaj Jakubowski, Szymon Wąż, Zuzanna Huzarska, Sandra Partyka, Lena Olechowicz, Julia Graduszewska

Klasa IIa: Borys Piecyk, Agata Psiuk, Aleksandra Psiuk, Oliwier Dubiela, Kacper Dudzik, Jakub Jakubiak, Agnieszka Prylińska, Weronika Jakubów, Piotr Grykier, Marcel Wiśniewski

Klasa IIb: Michalina Plewińska, Nadia Graduszewska, Tomasz Kuc, Maja Bechter, Jakub Popławski, Lucjan Chojnacki, Zofia Bojarska

Klasa IIc: Zofia Malińska, Zuzanna Mendyk, Rozalia Misztal, Lena Chojnacka, Agata Przytarska, Albert Moskal

Klasa IIIa: Martyna Właśniewska, Jakub Szczepanik, Jędrzej Ciecióra, Miranda Motas, Agata Waśniowska, Marta Wyrazik, Weronika Błażejewicz

Klasa IIIb: Agata Rumińska, Szymon Grodecki, Jakub Eckert

Klasa IIIc: Joanna Kujaczyńska, Klaudia Antoszek, Karol Zdziebło, Szymon Sentkowski, Marcin Chmiel, Wiktoria Sobczak, Nikola Socha, Paweł Sochacki, Fabian Sosnowski

Klasa IVa: Małgorzata Socha, Kacper Lenar, Dagmara Krelska, Julia Puszkiewicz, Kacper Wyżlic, Konrad Zarzeczny, Weronika Simson, Julia Nowatkowska

Klasa IVb: Marta Ślesar, Wiktor Psiuk

Klasa Va: Jan Dudziak, Marta Waśniowska, Amelia Moskal, Marcel Lenard, Oliwia Graduszewska, Paulina Abramowska

Klasa Vb: Szymon Ozorowski, Krzysztof Szatkowski, Artur Kuc, Weronika Świerczyńska, Aleksandra Rogucka

Klasa VIa: Martyna Juda, Dominika Szałas, Miłosz Wiśniewski

Klasa VIb: Julia Antoszek, Julia Pietrzak, Łucja Witos, Mateusz Ciecióra, Patrycja Bykowska, Malwina Lenard, Otylia Bykowska, Patryk Mierzwicki, Jakub Wątroba, Jakub Juda

Gratulujemy i życzymy wszystkim dużo słońca i udanego wypoczynku!

Podręczniki

Przypominamy, że termin zwrotu podręczników szkolnych upływa 30 czerwca.

Rodzice uczniów, którzy nie rozliczyli się z podręczników zobowiązani są do ich zwrotu, zgodnie z podpisaną umową.

Podręczniki można zostawić podpisane w sekretariacie szkoły.

Organizacja zakończenia roku szkolnego

Dnia 23 czerwca 2017r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Płużnicy. Dowozy do szkoły odbędą się bez zmian. Harmonogram zakończenia przedstawia się następująco:

8:15 – zbiórka przed szkołą, uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień podczas apelu
– spotkania z wychowawcami w klasach
ok. 9:45 – odwozy

UWAGA! Msza święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się dzień wcześniej, tj. 22 czerwca 2017r. o godzinie 10:30. Uczniowie mają zapewnioną opiekę wychowawców.

Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń+

W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do  Konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.

Szkoła w okresie od 14 listopada 2016 r. do 14 maja 2017 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +.

Przystępując do konkursu przyjęliśmy na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń +” było uzyskanie co najmniej 80% punktów za 10 zadań. Koordynatorem wszystkich działań był p. Bożena Treichel. Poniżej przedstawiamy zadania konkursowe, z którymi zmagali się uczniowie naszej szkoły.

Czytaj dalej

Uwaga Rodzice!

Zbliża się czas wakacji, dwa miesiące odpoczynku od szkolnych obowiązków. W związku z różnymi formami wypoczynku organizowanym przez liczne instytucje, zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami pod poniższymi linkami:

- organizatora wyjazdu mogą Państwo sprawdzić w specjalnej bazie internetowej prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych formach wypoczynku. Wszelkich informacji może udzielić również kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży; dodatkowo na stronie tej można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku;

- na stronie internetowej www.bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową;

- na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl znajdą Państwo informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą ?Bezpieczna woda?; warto także znać numery alarmowe WOPR 600 100 100 i górskie numery ratunkowe 985 lub 601 100 300;

- przydatna wiedza na temat zagrożeń dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach: www.ore.edu.pl, www.kbpn.gov.pl, www.dopalaczeinfo.pl, www.narkomania.org.pl